Київський район. Інформаційно-бібліотечний медіа центр
 
Dонецького НВК "ЛIТ СIТ ЗОШ №61"
ЗНО

Библиографические указатели

 

 

     СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  З  ТЕМИ :  “ Профільне  навчання “ / укладач Світлична А. В.

                             “ Профільне  навчання “

 1. Закон України “Про освіту “ // Відомості Верховної Ради України.-1991.-№34.-С.451
 2. Державна національна програма “Освіта” Україна ХХ1ст. //Осіта.-1993.-№44-46.-С.2-15
 3. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні.-К.:Генеза.-1997.-С.4-30

         Концепція профільного навчання в старшій школі.Затверджено рішення колегії Міносвіти і науки України від 25.09.03р. №10/12-2

 

    Тестування  знань учнів : Перелік літератури / упорядник Світлична А. В.  - Донецьк, 2007 . - 9 с.

1. Дзямко С. Результативна атестація- крок до якісної освіти//Директор школи.-2003.-№33.-С.13-15

2. Маркова І. С. Готуємося до державної підсумкової атестації.: Алгебра. 9 клас.// Математика в школах України.-2005.-№12.-С.20-22

3. Маркова І. С. Готуємося до державної підсумкової атестації. Алгебра . 9 клас.// Математика в школах України.-2005.-№10.-С.22-23

4. Міністерство освіти і науки України.. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2004- 2005 навчальному році.// Математика в школах України.-2005.-№11.-С.2-4

5. Погребняк В. М. Тести з теорії ймовірності. 11 клас.// Математика в школах України.-2005.-№11.-С.16-21

 

    Формы и методы подготовки и проведення массовых мероприятий в общеобразовательной школе

Этапы организации и проведения массового  мероприятия.

Памятка для библиотекарей и педагогов

Подготовительный этап

 • Определение темы, постановка целей.
 • Составление плана.
 • Разработка сценария.
 • Подбор, анализ и приобретение литературы.
 • Определение хода и содержания мероприятия.
 • Определение методов и приемов.
 • Составление рекомендательного списка.
 • Проведение бесед, обзоров, лек­ций по теме.
 • Подготовка дидактического и раз­даточного материала, атрибутов, рек­визитов.
 • Изготовление наглядных матери­алов, плакатов и т.д.
 • Определение участников.
 • Распределение ролей.
 • Подготовка и распределение за­даний, объяснение условий, правил.
 • Приобретение призов, грамот.
 • Определение места, времени, даты проведения.
 • Согласование с администрацией.
 • Решение организационных вопро­сов.

 

   Реалізація індивідуального підходу в освіті учнів : бібліографічний список літератури / укладач Світлична А. В . - Донецьк, 2008 . - 9 с.
 1. Алексеева В. І. Виховуємо особистість/В. І. Алексеева// Виховна робота в школі.-2005.-№ 1.-С.14-16;
 2. Башкирцева Г. К. Виховання особистості: (з досвіду роботи класного керівника)/Г. К. Башкирцева// Виховна робота в школі.-2005.-№6.-С.45-55;
 3. Гладка Л. І. Створення умов для розвитку і самореалізації дитини у навчальному процесі/ Л. І. Гладка// Біологія.-2008.-№7.-С.6-10;
 4. Дудчак Г. С. Виховання особистості через створення оптимального середовища/ Г. С. Дудчак //Початкова школа.-2006.-№6.-С.42-46...

 

    ПРОФОРІЄНТАЦІЯ : анотований  бібліографічний покажчик / укладач Світлична А. В. - Донецьк, 2009 . - 1